தரம் கிங்சைனின் வாழ்க்கை
ஒருமுறை ஒத்துழைத்தால், வாழ்நாள் முழுவதும் திருப்தி

Kingsign Mission: அனைத்து ஊழியர்களின் பொருள் மற்றும் ஆன்மீக மகிழ்ச்சியைத் தொடரும் போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் திருப்திகரமான சப்ளையர்

Kingsign Vision: அக்ரிலிக் பொருட்களின் நம்பர்.1 சப்ளையர் ஆக

கிங்சைன் மதிப்புகள்: இறுதி, உள்நோக்கம், தூய்மை, மேம்படுத்துதல், மரியாதை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை, நற்பண்பு, நூறு ஆண்டுகளில் சாதனைகள்